System monitorujący SCADA

 • opis
  produktu
 • dane
  techniczne

Umożliwia monitoring kutrów, masownic, nastrzykiwarek i komór wędzarniczych. Za pomocą systemu można obserwować, zapisywać i archiwizować w komputerze PC wszystkie parametry pracy kutra tj.:

 • nazwa i nr aktualnie wykonywanego programu
 • nr partii towaru
 • nr obsługującego
 • czas procesu
 • obroty misy
 • prędkość obrotowa noży
 • podciśnienie w misie kutra
 • temperatura farszu
 • ilość dozowanej wody
 • aktualne alarmy
 • status urządzenia (w jakim trybie pracuje urządzenie)


Obserwowane dane mogą być wyświetlane w formie interaktywnego okna lub wykresu pracy w funkcji czasu. Wszystkie obserwowane parametry mogą być zapisywane w formie pliku w pamięci komputera. W razie awarii urządzenia dane mogą być odtworzone poprzez program monitorujący. Możliwe jest również sporządzenie dokumentacji procesu technologicznego w postaci wydruku z wykresem przebiegu danych w czasie.