25 listopada 2020
Ważna informacja
Z powodu fałszywych e-maili chcielibyśmy ogłosić, jak poniżej: Jak zawsze, wszystkie przelewy powinny być dokonywane na to samo konto Metalbud Nowicki, które posiadamy. Nasz numer konta do płatności pozostaje niezmieniony.