9 апреля 2021
Automatyczna linia do peklowania i marynowania

Uruchomiliśmy automatyczną linię do peklowania i marynowania. Linia została skonfigurowana dla wydajności 1500-1600 kg na godzinę w trybie pracy ciągłej na produkcie z kurczaka (skrzydełka, uda, filet).

W zakładzie klienta po procesie masowania poddany konfekcjonowaniu pod kątem dalszej obróbki - panierowanie suche, mokre, przelotowe smażenie i następnie szokowe mrożenie, pakowanie. Możliwy poziom nastrzyku wynosi od 5 do 40% w zależności od konfiguracji linii. Celem linii jest zachowanie ciągłości pracy przy minimalizacji kosztów eksploatacji procesu.